INSTYTUT FIZYKI TEORETYCZNEJ
WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Contact

Chair of Theory of
Relativity and Gravitation,
Institute of Theoretical Physics,
University of Warsaw
ul. Pasteura 5,
02-093 Warsaw, Poland

Phone: (+48 22) 5532245
Fax: (+48 22) 6219475

Head


Academic Staff


Professors Emeriti


Postdocs


Phd Students


Students


Former Members


Copyright ® Wydział Fizyki UW Pictures: courtesy NASA | Strony internetowe JELLINEK studio