INSTYTUT FIZYKI TEORETYCZNEJ
WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Studies

Contact

Chair of Theory of
Relativity and Gravitation,
Institute of Theoretical Physics,
University of Warsaw
ul. Pasteura 5,
02-093 Warsaw, Poland

Phone: (+48 22) 55 32 949
Media

Youtube

                                                                                                     a mural in Belfast by Liam Gillick 


Z radością informujemy, że projekt "Quantum fields and knot homologies" dr. Piotra Sułkowskiego otrzymał 5-letnie finansowanie w ramach grantu "ERC Starting Grant", przyznawanego przez European Research Council (ERC) w programie IDEAS: http://erc.europa.eu/http://erc.europa.eu/starting-grants. Celem programu IDEAS, realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego UE, jest wspieranie najlepszych spośród najlepszych inicjatyw naukowych. Granty ERC są najbardziej prestiżowymi grantami w Europie, pozwalają na założenie przez badaczy własnej grupy naukowej, jedynymi kryteriami ich oceny są naukowa doskonałość projektu i doświadczenie badacza; granty te przyznawane są na okres do 5 lat i w kwocie do 1.5 miliona Euro.
Copyright ® Wydział Fizyki UW Pictures: courtesy NASA | Strony internetowe JELLINEK studio