INSTYTUT FIZYKI TEORETYCZNEJ
WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Studies

Contact

Chair of Theory of
Relativity and Gravitation,
Institute of Theoretical Physics,
University of Warsaw
ul. Pasteura 5,
02-093 Warsaw, Poland

Phone: (+48 22) 55 32 949
Media

Youtube
This page contains problem sets for the courses dedicated to the Polish speaking students.

Zadania OTW 1:

Copyright ® Wydział Fizyki UW Pictures: courtesy NASA | Strony internetowe JELLINEK studio