INSTYTUT FIZYKI TEORETYCZNEJ
WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Research

Contact

Chair of Theory of
Relativity and Gravitation,
Institute of Theoretical Physics,
University of Warsaw
ul. Pasteura 5,
02-093 Warsaw, Poland

Phone: (+48 22) 55 32 949
Media

Youtube
The list of ongoing and completed research projects conducted by members of our Chair
in a reverse chronological order can be found below.
Gravitational observables and isolated and dynamical horizons in the context of studying dynamics of processes in the theory of gravity (Obserwable grawitacyjne oraz horyzonty izolowane i dynamiczne w kontekście badania dynamiki procesów w teorii grawitacji), dr Anna Nakonieczna, FUGA NCN, 2016-2019

Theory of spacetime in vicinity of black holes and white holes (Teoria czasoprzestrzeni w pobliżu czarnych dziur i białych dziur), prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, OPUS NCN, 2016-2018

Quantum matter coupling with classical and quantum geometry (Sprzężenie kwantowej materii z klasyczną i kwantową geometrią), mgr Andrea Dapor, PRELUDIUM NCN, 2014-2016

Geometric observables for classical and quantum General Relativity (Geometryczne obserwable dla klasycznej i kwantowej Ogólnej Teorii Względności), mgr Jędrzej Świeżewski, PRELUDIUM NCN, 2014-2016

Quantum fields and knot homologies, dr Piotr Sułkowski, ERC Starting Grant, 2013-2018

Observable physics from quantum spacetime (Obserwowalna fizyka z kwantowej czasoprzestrzeni), dr Tomasz Pawłowski, SONATA BIS NCN, 2013-2018

Background independent quantum gravity (Grawitacja kwantowa niezależna od tła), prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, MAESTRO NCN, 2012-2017
Copyright ® Wydział Fizyki UW Pictures: courtesy NASA | Strony internetowe JELLINEK studio